Kleuterschool

Voor het eerst naar school!


Het is zover… je kleinste kind gaat bijna voor het eerst naar school. Plots mag het kwetsbaarste en kostbaarste wat je hebt naar school. De kleuterschool is de beste start voor een schoolcarrière.

 • Je kind leert er nieuwsgierig zijn, experimenteren, volhouden, ook als het niet zo goed lukt. Het ervaart leerplezier en leersucces. Het krijgt er zin om te leren.

 • Je kind leert er omgaan met het ritme en de structuur van een school.

 • De juf of meester daagt je kind verstandelijk uit. Je kind leert niet alleen om concreet maar ook abstract te denken.

 • Je kind leert mogelijkheden van de taal: hoe praat je met volwassenen, met andere kinderen? Hoe geeft een juf een opdracht? Een rijke taal maakt denken en studeren gemakkelijker. Spreekt je kind geen Nederlands? Maak je geen zorgen. Kinderen leren op school snel en al spelend Nederlands. Als het nodig is, krijgen ze extra ondersteuning.

Hieronder vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor je!

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

Als je kind twee jaar en zes maanden is, mag het naar de kleuterschool. Het kan op 7 instapdagen starten.

Op de eerste schooldag...

 • na de zomervakantie

 • na de herfstvakantie

 • na de kerstvakantie

 • op 1 februari

 • na de krokusvakantie

 • na de paasvakantie

 • na Hemelvaartsdag


Is je kind 3 jaar of ouder dan mag je zelf kiezen op welke schooldag hij start.


Je kan de juiste instapdatum ook berekenen via volgende link https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Hoe bereid je je kindje optimaal voor op de instapdag?

Probeer er zoveel mogelijk samen naartoe te leven, zoals bijvoorbeeld samen een leuk boekentasje gaan kopen.

Je kan ook boekjes lezen over de eerste schooldag. Je kan je kind reeds wat routine aankweken zoals bijvoorbeeld op tijd opstaan om naar school te gaan en op tijd gaan slapen.

Leer bijvoorbeeld je peuter al wat zelfstandiger te zijn. Geef je kind van bij het begin ook zoveel mogelijk structuur. Laat het bijvoorbeeld niet starten met school om daarna weer te stoppen, laat je kind ineens volledig starten en niet de ene dag niet en de andere dag wel.

Vertel in het begin ook veel over de gewoonten en afspraken van school aan je kindje, zo weet je kleintje waar het aan toe zal zijn.

In het begin is het ook fijn om iets van thuis mee te geven zoals een tutje of een knuffel, dat geeft je kleuter een vertrouwd gevoel. Na een tijdje raad ik wel aan om de fopspeen thuis te laten, want die hoort eigenlijk in bed.

Op een eerste schooldag vloeien er bijna altijd traantjes. Enkele afscheidstips!

 • Hou je sterk, ontspan je, wees vriendelijk: je kind geraakt in paniek van jouw tranen.

 • Stel je kind gerust. Hou het afscheid nemen zo kort mogelijk en stel het zeker niet uit.

 • Vertel aan je kind dat je straks terug komt of maak duidelijk wie het komt ophalen. Als het naar de schoolopvang moet, vertel je dit zeker ook op voorhand.

 • Geef de lievelingsknuffel mee als dat mag van de school. Het best niet de knuffel waar het 's nachts mee slaapt. Als het die in de klas vergeet, slaapt het misschien niet.

 • Laat je kind regelmatig naar school komen. Zo hoeft het zich niet steeds opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

Kan mijn kindje ook halve dagen naar school?

Dat kan, maar hoeft niet! Als je weet dat je kind na een halve dag moe zal zijn, kan je het om 11.45 uur komen afhalen om thuis een dutje te doen.

Je kan er ook voor kiezen om in het begin halve dagen naar school te laten komen. Daarna kan je na enkele weken beginnen afwisselen met een hele dag en een halve dag, zo kan je kind stilaan wennen aan het schoolritme. Dat is natuurlijk niet mogelijk voor iedereen, want sommige ouders hebben geen opvang en kunnen hun kind geen halve dag naar school sturen.

Blijft je kind vanaf het begin een hele dag op school? Als je kind echt moe is, zoekt de juf een rustig plekje waar je kind tot rust kan komen.

Mijn kind draagt nog een luier. Kan het naar school?

Elk kind ontwikkelt zich aan zijn eigen tempo. Een kind dat nog luiers draagt, mag naar school. Samen met de juf gaan jullie aan de slag om je kindje zo snel mogelijk zindelijk te maken. De juf staat je met raad en daad bij.

Je vindt meer informatie over zindelijkheid op www.kindengezin.be

Wat kan je als ouder nog ondernemen om het voor je kleuter zo aangenaam mogelijk te maken?

Probeer zelf zo ontspannen mogelijk te beginnen aan de schoolcarrière van je kleuter. Want als je kind ziet dat je gestresseerd bent, dan gaat hij/zij dat overnemen.

Een band scheppen met de juf, vinden wij belangrijk. Dat is natuurlijk ook niet weggelegd voor elke ouder of juf, maar wanneer je kindje ziet dat je goed overeen komt met de juf, gaat hij/zij vanzelf meer vertrouwen hebben. Kom bijvoorbeeld naar open-klasdagen om al eens kennis te maken met de juf en zo kan je peuter ook al wennen aan de nieuwe situatie en de nieuwe omgeving.

Wij proberen in onze school ouders ook zoveel mogelijk te betrekken bij de klas. Als je als ouder graag eens in de klas wilt komen helpen of eens wilt komen vertellen over je beroep, dan vinden wij én de kinderen dat superleuk.

Verder vind ik het ook belangrijk dat je je als ouder goed kan inleven, vraag bijvoorbeeld naar de namen van de klasgenootjes zodat je na schooltijd vragen kan stellen aan je kind over wat ze gedaan hebben in de klas.

Wie zorgt er op school voor mijn kind?

 • De juf of meester: Zij wordt een belangrijke persoon voor je kind. Spreek haar aan bij vragen of informeer eens hoe het met je kind gaat op school. Als ouders en leerkracht goed samenwerken, heeft dat een positief effect op het kind.

 • De kinderverzorgster: ze helpt met knutselen, jassen aandoen, eten of een natte broek vervangen. Ze is niet altijd in de klas.

 • De zorgcoördinator: Zij kijkt samen met de juf mee naar de ontwikkeling van je kind. Zij ondersteunt de juf als je kind extra hulp nodig heeft. Zij neemt ook contact met je op indien nodig.

 • De turnjuf: zij leert je kind springen, een bal vangen, dansen...

 • De andere juffen of meesters: zij houden toezicht tijdens speeltijden en zijn er steeds om naar je kind te luisteren, te troosten.

Wat zal de school kosten?

Materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven, zijn gratis.

Toch zijn er onkosten die we mogen vragen aan de ouders, zoals bijvoorbeeld de kost van een uitstap, en dit voor een maximumbedrag van € 45 voor de kleuters. Wij geven je via het schoolreglement een goede inschatting van deze kosten.

We vragen dit bedrag verspreid over 3X in een schooljaar op (3X € 30). De onkosten dat je kind maakt, wordt nauwgezet bijgehouden. Alleen wanneer de uitstap vooraf aan de school gefactureerd werd, wordt deze van je rekening afgehouden. Indien je kind afwezig is tijdens een niet-vooraf betaalde uitstap, zal deze kost niet aangerekend worden. Op het einde van het jaar maken we een afrekening. In de maand juli wordt de overschot teruggestort.

Een boekentasje moet je zelf betalen.

Heb je het financieel moeilijk? Bespreek dit zeker met ons, de directeur of iemand anders die je vertrouwt. Samen vinden we zeker een oplossing.

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Maak een afspraak met de directie op het telefoonnummer 089/ 41 52 87 of mail naar directie@gobilijn.be

We houden een intakegesprek waar jullie en de school de kans krijgen om jezelf, je kleuter voor te stellen.

Je brengt een officieel document mee waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Dat kan een kids-ID, isi+ of een uittreksel van de geboorteakte zijn.

Mijn kind moet voor of na school naar de kinderopvang. Kan dat?

De kinderopvang wordt door de stad Bilzen aan de Kimpel georganiseerd. Hier dien je je kind voor in te schrijven. Neem contact op met DOMINO via volgende gegevens:

Eikenlaan 24

3740 Bilzen

089 50 17 61

kinderopvang@bilzen.be

Je kan via de website van de stad hen ook steeds bereiken www.bilzen.be .

Wat stop ik in de boekentas?

Indien je kind blijft eten tijdens de middagpauze, zorg je voor een lunchpakket, boterhammetjes en een gezond drankje. Als tussendoortjes tijdens de dag (voor- en namiddag) zorg je voor een koek, yoghurtje of puddinkje en een stuk fruit. Een drinkbus gevuld met water is ook altijd handig.

In school proberen we de kinderen gezond op te voeden. We vermijden frisdrank, snoepgoed, koeken met chocolade en chips. We vermijden eveneens teveel afval. Steek je tussendoortje in een doosje.

Enkele tips:

 • Kies voor opvallende kleuren. Zo vinden jij en je kleuter de boekentas snel terug tussen de andere.

 • Kies er eentje die makkelijk open te maken is door je kleuter. Controleer even of je kleuter haar tasje makkelijk kan sluiten nadat haar spullen erin zitten.

 • Een muts, sjaal, handschoenen of brooddoos gaan minder snel verloren wanneer je het naam van het kind erin schrijft.

Hoe verloopt zo een schooldag?

Om 8.40 rinkelt de bel en gaan alle kleuters naar binnen.

De juf legt in de kring uit wat de kleuters vandaag gaan doen.

In groep wordt de kinderen een verhaal verteld, er wordt gezongen, gedanst, gespeeld. Al spelend leren de kinderen de taal, tellen. Ze leren over de kleuren, de natuur, de grote wereld...

Ze eten een koekje of een stukje fruit, houden een toiletpauze en gaan buiten spelen.

Hoekenwerk: de kleuters tekenen, lezen, spelen poppenkast, spelen aan de zandtafel of in een keukentje.

Tijdens de middag (11.45 uur - 12. 50 uur) eten ze hun lunchpakket en spelen in de buitenlucht. Bij regenweer spelen binnen in de hal. Op woensdagmiddag eindigt de schooldag om 11. 45 uur. Vergeet je kleuter niet op te halen.

Wekelijks gaan ze tweemaal turnen in de turnzaal.

Op het einde van de dag sluiten ze af in een kring, ze zingen nog een liedje, luisteren nog naar een laatste verhaal om daarna hun klaar te maken om naar huis te gaan.

Om 15.30 uur gaat je kleuter naar huis.

Hoe weet ik wat er gebeurt op school?

 • Via de juf: na de schooldag kan je altijd even informeren hoe het met je kind gaat op school. Op het oudercontact kan je uitgebreider van gedachten wisselen.

 • Via je kind: Je kind zal niet zo veel vertellen over school. Je zal soms gebeurtenissen herkennen in het spel van je kind.

 • Via brieven: je wordt van gebeurtenissen op de hoogte gehouden via je mailadres. Indien je er geen hebt, moet je dit zeker melden zodat je toch op de hoogte gehouden wordt.

 • Via de schoolkrant/ website: 3X in het schooljaar geeft de school een krantje uit. Bijzondere gebeurtenissen van een voorbije periode worden daar verteld. Op de website staat tevens een kalender met geplande activiteiten.

 • ook facebook en instagram zijn leuke informatiebronnen.

Wat leert mijn kind in de eerste klas?

Alle kinderen leren dezelfde dingen in de kleuterschool. Elke juf of meester moet aan dezelfde doelen werken.In de eerste plaats leert je kind zelfstandigheid: het aan en uit doen van het jasje, boekentasje halen, spulletjes opbergen, speelgoed opruimen, naar toilet gaan, handen wassen, ... .

Je kleuter is volop in de experimenteerfase waarin zij/ hij, al dan niet geleid, heel veel ontdekt.

In de speelhoeken leert je kind:

 • gevoelens uiten

 • fantasie gebruiken

 • speelgoed op de juiste plaats opbergen

 • openstaan voor nieuwe dingen

In de kring leert je kind:

 • naar anderen en naar verhalen luisteren

 • zelf iets vertellen

 • zijn beurt afwachten

 • nieuwe woorden gebruiken

Aan de tekentafel leert je kind:

 • eenvoudige opdrachten begrijpen en uitvoeren

 • nieuwe woorden oefenen zoals 'meer' of 'groter'

 • controle krijgen over fijne bewegingen zoals bij het kleuren

 • afspraken nakomen, bijvoorbeeld onder elke tekening een stempel zetten

Tijdens de turnles leert je kind:

 • lopen en stoppen voor een hindernis

 • springen en evenwicht behouden

 • eenvoudige afspraken maken in kleine groepen

Tijdens de speeltijd leert je kind:

 • omgaan met alle kleuters

 • omgaan met kleine frustraties

 • wachten op haar of zijn beurt bvb. tijdens het fietsen

 • fietsen

 • wat kan en wat mag

Wat leert mijn kind in de tweede en derde kleuterklas?

Alle kinderen leren dezelfde dingen in de kleuterschool. Elke juf of meester moet aan dezelfde doelen werken.

Stap voor stap en in zijn eigen tempo zal je kind nog veel leren en ontdekken in de kleuterschool.

 • je kind experimenteert met verf, klei, parels...

 • het went aan schoolse opdrachten

 • versjes en liedjes trainen zijn geheugen

 • je kind leert haar taakjes afwerken

 • het ontdekt rijmwoorden

 • je kleuter leert haar lichaam gebruiken: hinkelen, de bal opvangen, fietsen,..

 • je kind wordt aangemoedigd om zelf dingen te doen: veters knopen, handjes wassen, afval sorteren,...

 • je kind durft te praten voor de hele klas

 • het zal eenvoudige schrijfbewegingen oefenen

 • het leert steeds meer 'abstracte' begrippen zoals meer, minder, hoog, laag, kleiner,...

 • elke dag leert het nieuwe woorden

 • je kleuter merkt het verschil op tussen klanken zoals f - v, s - z, ...

 • het leert cijfers en letters herkennen en benoemen op eigen tempo

 • ...

Op welke manier leert mijn kind deze nieuwe dingen?

De kinderen worden ondergedompeld in een thema dat hen aanspreekt zoals bvb. ridders en kastelen, ziek zijn, schoenen, Sinterklaas, Carnaval, kunst in de klas, ... . Ook verhalen of een boek spelen een hoofdrol in het kiezen van een thema. Prentenboeken zoals 'Rupsje Nooitgenoeg' of 'Het kleurenmonster' of 'De wiebelbillenboogie' of ... worden in de kijker geplaatst, voorgelezen, herhaald, verteld. Deze boeken zijn een fantastische bron van leuke activiteiten waarmee de kleuters de wereld verder ontdekken.

De leerkrachten kiezen doelbewust hun activiteiten die in het teken van het thema of het boek staan. Zij leren hun kleuters tellen, tekenen, bouwen, puzzelen, woordenschat herkennen en gebruiken, rangschikken, rijmen, kleien, ... en dit allemaal op een speelse manier.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Als je kind licht verkouden is, hoef je hem niet thuis te houden. Heeft hij koorts? Dan blijft hij best thuis totdat hij genezen is.

Er is geen doktersbriefje nodig. Het is wel fijn dat je even een seintje aan de school geeft dat je kleuter niet komt.

Vanaf de derde kleuterklas is er leerplicht. Je kleuter moet minimum 290 dagen aanwezig zijn op school. Indien het kind ziek is, moet je dit aan de directie laten weten. Zij kan je de toelating geven het kind thuis te houden.

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool.

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

 • Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.

 • Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn.

Mijn kind is te laat. Wat nu?

Wij vinden het heel erg belangrijk dat je kleuter tijdig (dus voor 8. 40 uur) in school is.

Enerzijds kan je kind samen met de andere klasgenootjes aan de schooldag beginnen. In de kring wordt er nagegaan of iedereen er is. De kinderen krijgen de kans om hun belevenissen en gevoelens aan mekaar te vertellen. Er wordt gezongen, het weer wordt verkend, de dag wordt overlopen, kortom... er veel wordt geleerd.

Het zou jammer zijn als je kind dit moet missen.

Anderzijds is het voor de juf/ meester EN voor de andere kinderen EN voor je eigen kleuter heel erg vervelend wanneer dit leuke startmoment van de dag gestoord wordt.

De schoolpoort wordt voor de veiligheid van uw kinderen gesloten. Ook beide deuren van het kleutergebouw zijn omwille van de veiligheid voor een buitenstaander gesloten. Je kan enkel via het bureel van de directie of het secretariaat het gebouw van de kleuters bereiken als je later dan 8.40 uur toekomt.

Is er busvervoer?

We hebben op dit moment twee bussen die de kinderen ophalen en terug thuis bezorgen.


Het busvervoer is gratis voor kinderen die verder dan 4 kilometer van school wonen. Andere kinderen betalen het tarief van de Lijn. Voor meer info verwijzen we naar het secretariaat.

Waarvoor en wanneer is er een oudercontact?

3 X in een schooljaar houden we een oudercontact waarop je vooraf wordt uitgenodigd via mail (of brief).

De juf of meester vertelt hoe het met je kindje gaat. 'Hoe is je kind thuis?' is voor onze juf zeker van belang. Wat ziet de meester of juf in de klas? Hoe gaat het om met andere kinderen in de klas? Wat vertelt het thuis over de school? Allemaal vragen waar de juf graag een antwoord op krijgt. Een rustig contactmoment geeft jou en de juf de tijd om dit alles te bespreken.

Handig om in het achterhoofd te houden als ouder:

Welke eigenschap uit de volgende rij past bij mijn kind:

rustig, luidruchtig, hevig, zelfstandig, vrolijk, verlegen, agressief, druk, moe, jaloers, niet geïnteresseerd, blij, graag alleen, nieuwsgierig, geduldig, bezorgd, ...

Zo zie ik mijn kind...

 • heeft plezier in het leven

 • heeft zelfvertrouwen

 • is snel bang

 • toont hoe hij zich voelt

 • gaat met plezier naar school

 • heeft vaak ruzie

 • helpt andere kindjes

 • komt goed op voor zichzelf

 • werkt of speelt geconcentreerd

 • is snel ontmoedigd als iets niet lukt

 • vraagt hulp als dat nodig is

 • kan zelf een tijd met iets bezig zijn

 • verveelt zich vlug

 • maakt af waar hij/ zij aan begonnen is

 • speelt graag de baas

 • vertelt graag

Wie spreek ik aan als ik me zorgen maak?

 • De juf of de meester: vertel wat je bij je kind ziet. Dat kan op elk moment na de schooluren of tijdens het oudercontact of tussendoor aan de schoolpoort.

 • De zorgcoördinatoren: zij helpen leraren en ouders om samen een oplossing te zoeken als er problemen zijn of als kinderen extra hulp nodig hebben.

 • De directeur: zij bespreekt met de leraren hoe ze goed onderwijs kunnen geven aan alle kinderen. Jullie mogen altijd naar de directeur komen met vragen en opmerkingen. Wij zijn er voor jullie.

 • Het CLB: CLB is de afkorting van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding. Er werken psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociaal werkers. Ze volgen samen met de school de ontwikkeling van je kind op. Heb je de indruk dat je kind niet kan volgen in de klas? Of voelt het zich niet zo goed op school? Het CLB helpt gratis. Ook bij gezondheidsproblemen of moeilijk gedrag. Het adres van het CLB aan onze school verbonden is:

CLB NOVA

Ambiorixstraat 51

3700 Tongeren

Telefoon: 012 23 12 39

Mijn kind heeft luizen. Wat doe ik het best?

In eerste instantie licht ik de school in van dit probleem. Het is zeker geen schande. Het komt in alle gezinnen wel al eens voor.


En dan ga je zelf aan de slag. Een goede behandeling uitvoeren, is van essentieel belang. Hieronder vind je een aantal tips die je kunnen helpen bij dit hardnekkig probleem.

1. Je haren wassen met een anti-luizenshampoo, deze behandeling na 7 dagen herhalen.

2. De Nat-Kam-Methode volgen.

Wat je nodig hebt:

een gewone kam – een crèmespoeling of conditioner – een goede luizenkam (te vinden bij de apotheek)

De wijze waarop je behandelt:

 1. Was het haar met een gewone shampoo en spoel uit

 2. Wrijf het haar overvloedig in met een gewone crèmespoeling of conditioner en spoel niet uit

 3. Kam het haar goed door met een gewone kam

 4. Kam vervolgens met de luizenkam van achter in de nek naar voor over het hele hoofd

 5. Daarna van de linkeroor naar de rechteroor en andersom

 6. Controleer de kam op luisjes door je kam af te vegen aan een stukje keukenrol, gooi het papier in de vuilbak

 7. Herhaal dit tot je hele hoofdhuid goed is gekamd

 8. Spoel het haar goed uit

 9. Herhaal dit na 2 dagen en blijf dit volhouden gedurende een 14-tal dagen


Blijf dit herhalen tot je kind volledig luizen- of netenvrij is!


Denk eraan om steeds de neten te verwijderen. Wanneer er een neet blijft zitten, komen de luizen ook weer terug!


Naast deze behandeling is het ook belangrijk dat

 • je de lakens en kussenslopen wast op 60°

 • je alle, ja echt wel, ALLE kleding van je kind wast op 60° indien mogelijk, ook alle stoffen dingen waar het kind mee in aanraking komt zoals knuffels en jassen, mutsen, handschoenen...

 • wat je niet op 60° kan wassen, je 30 minuten in de droogkast stopt. Wanneer je iets droog in de droogkast steekt, krimpt het normaal niet

 • je de stoffen zetels stofzuigt

 • je ook de kammen, borstels en haarelastiekjes dagelijks na gebruik in heet water met azijn stopt

Tip om naar school te gaan:

Zorg dat het haar in een staart of vlecht zit.

Als alles weg is kan je haarlotion gebruiken. Benevel het haar van je kind en de pelsen van de jas. Luizen houden niet van een lotion.Mijn kind moet medicatie nemen. Kan de juf dit toedienen?

Wanneer je kind van de dokter naar school mag, maar het alsnog medicatie moet krijgen, kan de arts een document invullen (zie 'documenten') waarna de juf of meester dit medicijn kan toedienen.

Met dit document mag de school of juf/ meester medicatie toedienen.