Inschrijven
Elk kind kan in onze school ingeschreven worden.

Enkel kinderen van het geboortejaar 2019 kunnen dit pas vanaf 1 februari 2021. Deze afspraken zijn gemaakt op lokaal niveau met het lokaal overlegcomité Bilzen.

Wat je best meebrengt:

  • een officieel document (ID-kaart van het kind, ISI+ kaart of geboorteakte) waarop de juiste schrijfwijze en geboortedatum van het kind vermeld staan

  • het schoolrapport indien je kind in de lagere school zit en in de loop van haar/ zijn schoolcarrière van school verandert

  • eventueel een kleefvignet van de ziekenkas
VRIJE PLAATSEN


Vanaf 1 februari 2021 starten met het inschrijven van kleutertjes en/ of leerlingen voor het schooljaar 2021 - 2022.


Voorlopig krijgen broers of zussen van kinderen, die reeds bij ons naar school komen en/ of kinderen van personeelsleden, voorrang. Deze voorrangsperiode duurt tot 12 februari 2021. Na deze datum is er een overgangsperiode tot 1 maart waar niemand ingeschreven wordt.


Vanaf dan, 1 maart dus, kan elk kind inschrijven zolang er voldoende plaatsen zijn.


De vrije plaatsen zijn als volgt:


Geboortejaar 2019: 30 kleuters

Geboortejaar 2018: 20 kleuters

Geboortejaar 2017: 10 kleuters

Geboortejaar 2016: 7 kleuters


1ste leerjaar: 12 leerlingen

2de leerjaar: 4 leerlingen

3de leerjaar: 0 leerlingen

4de leerjaar: 5 leerlingen

5de leerjaar: 5 leerlingen

6de leerjaar: 0 leerlingen


Indien je een kind in onze school wil inschrijven, raad ik je aan telefonisch of via mail contact met ons op te nemen, zodat we een afspraak kunnen vastleggen.


Door de corona maatregelen kunnen we jou jammer genoeg niet ontvangen tijdens de schooluren.


Je kan ons steeds bereiken via 089/ 41 52 87 of via mail directie@gobilijn.be.