Visie

BS GoBiLijn, een pluim voor elk kind.


Onze missie! Onze bestaansreden!

GO! = de koepel van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Bi = een bijzondere school in de stad Bilzen

Lijn = iedereen staat op één lijn met de neuzen in dezelfde richting

= een lijn is oneindig en staat voor levenslang leren

= allemaal kleine stippen naast elkaar, neem één stip weg en je hebt geen lijn meer; -> we hebben elkaar nodig om tot een mooi resultaat te komen [samenwerken]

De naam knipoogt ook naar de 'professor Gobelijn' uit het stripverhaal 'Jommeke'.

      • Een professor staat voor wijsheid, de wil om te leren, drang naar kennis èn vaardigheden, het aannemen van een wetenschappelijke houding [onderzoekend] ... Elk individu wordt gestimuleerd.

      • Het kwastje aan het professorhoedje vervangen we door een pluim. Onze school gelooft sterk in elk kind: elk kind heeft een talent. Elk kind verdient een pluim. Met een positief kritische benadering geraken we ver.

Basisschool GoBiLijn is een leerplek waar elk individu gelijkwaardig is. Hierin maken we een zichtbaar verschil! Elk kind vindt hier een plaats. Dankzij de grote diversiteit benutten we alle kansen om o.a. betrokken, respectvol, gedifferentieerd en zinvol vorm te geven aan onze leer- en leefbegeleiding. Hier leggen we de basis om verder te bouwen aan een gelukkige toekomst.